Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ


δελτιο τυπου από την ΕΠΣ Ν. Πέλλας


Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με έγγραφο της ζητά να αποστείλουμε αναλυτική ονομαστική κατάσταση των προπονητών όλων των σωματείων της δύναμής μας.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να προβείτε υποχρεωτικά στην έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή .

Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή :
1) Βεβαίωση μέλους στον Σύνδεσμο Προπονητών και μη οφειλής σε αυτόν.
2) Μία ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ , αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και τον κανονισμών της ΕΠΟ.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού με το σωματείο .
5) Παράβολο : 50 Ε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Σε περίπτωση που το σωματείο δεν έχει διπλωματούχο προπονητή μπορεί να εκδώσει Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην ΕΠΣ του ενδιαφερομένου ότι θα μετέχει στις προγραμματισμένες για το 2011
2012 σχολές της ΕΠΟ .

Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: